Chúng tôi soạn thảo và rà soát các loại hợp đồng như hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, hợp đồng lao động và các quy định lao động trong nội bộ doanh nghiệp, cụ thể:
-    Soạn thảo và rà soát Hợp đồng Thương mại;
-    Soạn thảo và rà soát Hợp đồng liên danh;
-    Soạn thảo và rà soát Hợp đồng Lao động, nội quy lao động và quản lý nhân sự trong nội bộ doanh nghiệp;
-    Soạn thảo và rà soát Hợp đồng cho vay;
-    Soạn thảo Điều lệ công ty;
-    Soạn thảo Biên bản ghi nhớ (MOU), …

 

Hotline (024) 368 86006
Liên hệ qua Zalo
popup

Số lượng:

Tổng tiền: